Röntgen för avläsning hos Svenska Kennelklubben (SKK)

Svenska kennelklubben (SKK) arbetar sedan många år aktivt med ett hälsoprogram för att på sikt komma tillrätta med de ärftliga defekter som orsakar höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi (AD) hos mer drabbade raser. Man screenar så många individer som möjligt inom de drabbade raserna för att kunna kartlägga de ärftliga defekterna och genom att endast avla på hundar som inte bär anlag för defekten har man som målsättning att på sikt få fram en friskare ras.

Höftledsdysplasi är en ärftlig sjukdom som främst ses hos storvuxna raser och ger en felaktig utveckling av höftleden. Det innebär i princip att det är dålig passform mellan lårbenshuvudet i förhållande till höftledskålen i bäckenet, vilket medför en slapphet i leden. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö.

Denna slapphet ger upphov till förslitning av brosket i höftleden med benpålagringar som följd. Ju slappare leden är, desto allvarligare är dysplasin. Armbågsledsdysplasi innebär istället en onormal utveckling av armbågsleden.

Röntgenavläsning av knäleder sker endast hos rasen boxer. Vid röntgenundersökningen ska alla hundar sederas, vilket innebär att de får ett muskelavslappnande preparat som man ger ca 10-15 minuter innan. Det görs för att de inte ska ha kvar någon muskelspänning så att en eventuell slapphet i leden ska kunna missas.

Vi utför hötleds-, armbågs- och knäledsröntgen för de hundar vars bilder ska skickas till Svenska Kennelklubben för bedömning. Vi följer naturligtvis SKK:s riktlinjer både vad gäller lugnande medel och röntgenteknik.

Förberedelse inför röntgenundersökningen:

  • Hunden ska vara fastande. Ge ingen mat efter klockan 22.00 dagen innan besöket. Hunden ska ha fri tillgång till vatten.
  • Ta med hundens registreringsbevis.
  • Avläsningsavgift till Svenska Kennelklubben ska vara betald.
  • Efter veterinären har lyssnat på hjärtat kommer vi ge hunden lugnande medel. Medlen omfattas av nationellt dopingreglemente för hund och har en karenstid på 7 dygn vid utställning, prov, tävling eller träning.
  • När undersökningen är klar väcker vi din hund med ett uppvakningsmedel så att din han/hon är helt vaken innan ni går hem. Viss trötthet kan dock kvarstå under hela dagen och hunden bör ta det lugnt resten av dagen.
  • Bilderna skickar vi sedan digitalt till SKK. Det brukar ta cirka 7-10 dagar innan du sedan får ett svar hemskickat från dem.