Anestesi

På vår operationsavdelning arbetar legitimerade djursjukskötare som är välutbildade inom anestesiologi, och de har ansvar för alla narkoser hos oss tillsammans med veterinären. Vi har tillgång till avancerad narkos- och övervakningsutrustning och skräddarsyr alltid narkosen och smärtlindringen efter varje individ. Hänsyn tas till ras, ålder och sjukdomshistorik, allt för att ge ditt djur en så säker och smärtfri operation och narkos som möjligt. Personalen är van att söva och övervaka såväl friska som svårt sjuka djur.

Innan hunden eller katten sövs ges i de allra flesta fall lugnande och smärtstillande preperat (sk premedicinering). Detta för att minska oro/stress inför sövningen.

Under hela narkosen övervakas patienten av en narkossköterska som har avancerad utrustning till sin hjälp. Andning, puls, blodtryck, blodets syremättnad och kroppstemperaturen registreras under hela narkosen för att optimera patientens välbefinnande.

Vi använder varmluftstäcke till alla våra patienter för att minska risken för nedkylning under operationens gång. Nedkylning ökar risken för infektion.

Vi lägger stor vikt vid en effektiv smärtlindring. Även smärtbehandlingen är alltid individuellt utformad. Den påbörjas redan vid premedicineringen och fortsätter därefter under och efter operationen.

Illamående är tyvärr en av de vanligaste och mest besvärande biverkningarna efter narkos. Alla våra patienter får därför förebyggande behandling med medicin mot illamående för att öka välbefinnandet.