Efter operation

 • När operationen är färdig får ditt djur tillsammans med en djursjukskötare vakna upp i lugn och ro. Detta kan variera i tid beroende på vilket ingrepp som utförts och hur länge narkosen varat.
 • Veterinären ringer alltid upp när operationen är färdig och då bestäms även tid för hemgång.
 • Effekterna av narkosmedlen kan sitta i upp till 24 timmar. Djur som har sövts med narkosgas (sk inhalationsnarkos) har haft en tub i halsen som kan orsaka en viss kvarstående irritation med hosta som följd. Detta är övergående och varar sällan mer än 1-2 dagar.
 • Om ditt djur behöver krage efter ingreppet lämnar vi med en i passande storlek.
 • Det är viktigt att ni håller koll så ert djur inte kommer åt att slicka på sitt operationssår.
 • Låt ditt djur vila när han/hon kommer hem efter sin operation. Se till ditt djur regelbundet och erbjud små portioner mat och vatten när ditt djur inte längre verkar påverkad av narkosen.
 • Katter bör stanna inomhus tills eventuella stygn är tagna och tills kragen kan avlägsnas. Om det finns andra katter i hemmet är det viktigt att man har koll så att inte den/de andra katterna slickar på operationssåret. Vi rekommenderar därför att man separerar katterna när man inte är hemma.
 • En del operationssår sys med stygn som sitter på utsidan av huden medan andra sys ihop med stygn som sitter på insidan av huden. Om din hund eller katt har stygn som syns på utsidan ska de vanligen tas bort efter 10-14 dagar.
 • Stygn på insidan ska inte tas bort utan löses upp av kroppen när huden har läkt ihop. Vi informerar er givetvis om hur såret är sytt.
 • Kontrollera dagligen att såret ser torrt och fint ut.
 • Verkar ditt djur på något sätt nedstämt rekommenderar vi att ni kontrollerar temperaturen. Det går inte att på nosen och på så vis avgöra om djuret har feber. Det går enbart att mäta med en febertermometer i ändtarmen. Normal temperatur för hundar och katter är 37,5-39 grader.
 • Tveka inte att kontakta oss om du är osäker på ditt djurs allmäntillstånd eller sårets utseende efter en operation.