BOAS - "Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome"

Boas - Trubbnos

De trubbnosiga hundraserna hör tack vare sitt utseende och sin fantastiskt härliga mentalitet till de mer populära sällskapshundarna. Det är inte alla hundar med kort nos som har svårt att andas. Men tyvärr är det alltför vanligt. Många uppfödare avlar numera aktivt för att få fram mer andningsfriska trubbnosar. Det är ett väldigt långsiktigt arbete och fram tills dess gör vi vad vi kan för att hjälpa de hundar som lever med andningssvårigheter ska få så god livskvalité som möjligt.

Vi hjälper till med en bedöming av din hunds andningsmönster. Vi bokar först in ett besök där vi dels gör en noggrann undersökning av hela hunden, utöver detta görs en bedömning av hundens andningsmönster både innan och efter ansträngning. Man värderar även hur trång nos hunden har, och i de fall det är möjligt en bedöming av svalget. Sammantaget gör vi en bedömning för vilka individer som kan få en ökad livkvalité med hjälp av kirurgi.

Vår veterinär Hanna Oest har genomgått vidareutbildning både vad gäller bedömning och operation av dessa hundar och har både rutin och erfarenhet inom området. I samband med sövning gör vi en bedömning av den mjuka gommen och undersöker om hunden även har sk larynxkollaps.

Den idealiska patienten är den vi opererar innan det blir kroniskt undertryck i svalget på grund av den forcerade andningen. Hundarna går hem samma dag för att minimera stress. Vid uppföljning några veckor efter operation upplever de allra flesta djurägarna en stor förbättring. Dock är det viktigt att komma ihåg att vissa av dessa hundar kan inte bli helt bra i sin andning trots operation.

Har ni några frågor eller funderingar är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss!