Poliklinik

Helsingborgs Veterinärklinik är en fristående privatägd smådjursklinik. Våra veterinärer och legitimerade djursjukskötare har stor erfarenhet och tillsammans en bred kompetens. Vi kan hjälpa till vid akuta eller kroniska sjukdomar och ni får en individuell anpassad behandlingsplan med noggranna instruktioner och hemgångsråd. Vi arbetar utifrån vår kompetens och omtanke för att skapa en trygg och bättre vardag för dig och ditt djur.

På polikliniken sker första undersökning av ditt djur. Här är ni välkomna för friskvård, planerade veterinärkonsultationer och vid akuta sjukdomstillstånd. Här sker även intaget för planerade operationer på morgonen. Ditt djur utreds och behandlas antingen på polikliniken när ni är med, eller så kan ditt djur stanna kvar på vårdavdelningen för utredning över dagen utefter ert och djurets behov.

Vi har 7 undersökningsrum där ett är avsatt endast för katt för att minska stress vid besöket.

I vår onlinebokning kan ni boka tid för friskvård och planerade veterinärkonsultationer. Hittar ni ingen lämplig tid, ring oss så hjälper vi er. Har ni ett akut sjukt djur så ber vi dig ringa oss för bokning så vi kan planera ert besök på bästa vis.

Boka tid Ring oss