Medicinska utredningar

Vid akuta och kroniska medicinska symptom så utreds ditt djur av en av våra tre veterinärer, som samtliga är specialister i hunden och kattens sjukdomar. Utifrån ditt djurs symptom lägger vi tillsammans en plan med lämpliga provtagningar och undersökningar. I vissa fall kan alla undersökningar göras på samma besök på polikliniken, medan ni i andra fall får komma tillbaka på återbesök för fortsatt utredning eller operation.

Vanliga medicinska sjukdomar som djurägaren söker för är:

  • Mag- och tarmproblem
  • Cancersjukdomar (onkologi)
  • Njurar och urinvägar
  • Endokrina sjukdomar
  • Hud och öronproblem
  • Leverproblem
  • Reproduktionsstörningar
  • Infektionssjukdomar
  • Hjärtsjukdom
  • Luftvägsproblem

Du kan boka tid till veterinär för medicinsk eller ortopedisk utredning online. Hittar du ingen tid som passar dig, ring oss så hjälper vi dig.