Tandbehandling hos hund och katt

Vi utför professionell tandrengöring (PTR) på patienter som annars har en frisk mun eller endast mild gingivit. Avsikten med tandrengöring är att förhindra parodontit. Tidiga stadier av parodontit behandlas med tandstensborttagning och polering av tänderna under narkos, kombinerat med förebyggande åtgärder i hemmet. Vid senare stadier behöver denna behandling ofta kompletteras med att tänder dras ut.

I de fall tänder behöver dras ut används lokalbedövning av nerver i munhålan kan göra patienten smärtfri i upp till åtta timmar och minskar risken för lågt blodtryck och försämrad andning orsakat av den allmänna anestesin.

All tandvård utförs av legitimerad personal med goda kunskaper i ämnet. Vår tandsköterska Louise har många års erfarenhet både som narkossköterska och tandsköterska.

Hos oss utförs alla tandåtgärder under inhalationsnarkos för att minimera risken att hunden eller katten ska andas in bakteriefyllda partiklar som frigörs under tandstensborttagningen, då detta skulle kunna leda till lunginflammation. En intuberad patient är en förutsättning för att kunna utföra all rengöring av tänderna och efterföljande behandling på ett säkert och noggrant sätt. Vi säkerställer att patienten inte kan andas ned vatten eller tandstensrester genom att, utöver intuberingen, även packa svalget med en skyddande kompress. Vi utför en undersökning av alla våra patineter innan sövning. Hundar och katter över 6 års ålder rekommenderar vi att man tar ett blodprov innan narkos för att minimera narkosriskerna. Detta är såklart frivilligt och man kan välja att inte göra det.

Innan narkosen lyssnar veterinären på hjärtat och om det finns misstankar på att något inte är som det ska finns det möjlighet att göra ultraljudsundersökning av hjärtat innan narkos. Vi skräddarsyr både vätsketerapi och val av läkemedel utefter patientens individuella behov. Vi förebygger nedkylning genom att ha varje patient på ett varmluftstäcke under hela ingreppet, detta är extra viktigt vid tandåtgärder då narkostiden ibland kan bli lång.

Det är bra att vänja hunden vid tandborstning redan som valp. Även om mjölktänderna kommer att lossna och ersättas av de permanenta tänderna så är det bra att hunden har vant sig vid rutinen och tandborstningen fungerar när de permanenta tänderna är på plats.

De vanligaste tandproblemen hos hund och katt: