Onkologi

Line Elmgren är Legitimerad veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Line har en gedigen erfarenhet inom onkologi och hjälper dig med en individuell behandlingsplan för din hund eller katt.

Tumörsjukdomar är vanligt förekommande hos våra sällskapsdjur, framför allt hos hundar. Ta för vana att känna genom din hund och katt för tumörer (knutor) på kroppen, glöm inte juvret och testiklarna. Ju tidigare en tumör upptäcks, desto större möjlighet finns för lyckad behandling. Tyvärr kan man inte känna på en knuta om den är godartad eller elakartad. För att ta reda på vilken typ av tumör ditt djur har kommer ett cellprov och/eller vävnadsprov utföras. Har ditt djur en elakartad tumör kommer en noggrann kontroll göras med blodprover, ultraljud och/eller röntgen för att utvärdera prognosen.

Det finns tumörer som man inte kan känna utanpå djuret, utan de symptom djurägaren upptäcker i hemmet indikerar att djuret inte mår bra. Det kan röra sig om trötthet, feber, ökad törst, kräkningar, dålig aptit, diarré eller andra ospecifika symtom. Tumörsjukdomen identifieras i dessa fall hos veterinären med hjälp av blodprover, ultraljud och/eller röntgen.

Många tumörsjukdomar kan behandlas och botas med kirurgi. Cytostatikabehandling (cellgifter) kan erbjudas i vissa fall där en tumörsjukdom inte kan botas med kirurgi eller vid vissa blodsjukdomar, till exempel lymfom. Det är inte en självklarhet att behandla djur med cytostatika. Innan ett beslut tas görs en noggrann utvärdering av prognosen och riskerna i samband med behandlingen. Cytostatikabehandling på djur skiljer sig från humanmedicinen eftersom vi inte kan försvara att djuren far illa under behandlingen och därför används lägre doser. Målet med cytostatikabehandling är att ge din bästa vän en fin sista tid med bra livskvalitet.